ตุลา-คม                                         01 สายทางตุลา
                                         02 ต้นมะขาม-สนามหลวง
                                         03 เลือดเรา
                                         04 เพลงเสรีภาพ
                                         05 ข่าวเหม็นๆ
                                         06 รักแผ่นดิน
                                         07 ท.เสน เจนจัด
                                         08 ร่มเย็น(บรรเลง)
                                         09 ชาวนาลืมควาย
                                         10 เพลงเสรีภาพ(บรรเลง)
                                         ดาวน์โหลด : 08_ตุลา-คม
                                         ลิ้งค์สำรอง : 08_ตุลา-คม