คนตีเหล็ก

               
                                01 หนุ่มพเนจร
                                02 คนตีเหล็ก
                                03 กองเกวียนบ้านไพร
                                04 ข้าวลาลาน
                                05 ชายคนนั้น    
                                06 เหงา
                                07 แด่...เจ้าดอกไม้
                                08 ใกล้ตาไกลตีน
                                09 ภูเขา
                                10 ฝันร้าย
                                ดาวน์โหลด : สุรชัย จันทิมาธร 01 คนตีเหล็ก
                                ลิ้งค์สำรอง : สุรชัย จันทิมาธร 01 คนตีเหล็ก

ถนนมิตรภาพ

                                         01 ถนนมิตรภาพ
                                         02 แดนเสรี
                                         03 คนนอก
                                         04 อีแหมะ
                                         05 แด่เพื่อน
                                         06 จากภูผาถึงทะเล
                                         07 นครราชสีมา
                                         08 เพลงไม่มีชื่อ
                                         09 ปรีดี พนมยงค์
                                         10 ซูจัง
                                         11 ความรัก
                                         12 สุคนธา
                                         ดาวน์โหลด : สุรชัย จันทิมาธร 02_ถนนมิตรภาพ
                                         ลิ้งค์สำรอง : สุรชัย จันทิมาธร 02_ถนนมิตรภาพ